En memoria de Vicente Ferrer
Español English Català

PROJECTES DE FORMACIÓ LOCAL

Un del pilars de la filosofia de Cirujanos Plástikos Mundi és la formació del personal sanitari dels països en vies de desenvolupament. Seguint l'idea de fer partícips de l'ajuda als beneficiaris de la mateixa, CPM organitza en col.laboració amb diversos hospitals locals, tallers de formació en tècniques reconstructores. Són tallers monogràfics d'entre 7 y 10 dies de duració amb part teòrica i una altra de pràctica al quiròfan. Es desplacen entre 5 i 8 especialistes, voluntaris de CPM, entre els que trobem cirurgians, anestesistes, pediatres, ginecòlegs, logopedes, etc. Segons la temàtica que tracti el taller. Així mateix es trasllada el material i instrumental quirúrgic necessari i s'editen manuals específics, adaptats al taller i a les condicions en les que es treballa.


La cirurgia plàstica neix per donar solucions a les diverses malformacions que poder fer que una persona pateixi un cert grau de minusvalia. A països en els que la capacitat de treball és primordial a l'hora de ser acceptat socialment, el fet de patir qualque tipus de malformació, adquirida o congènita, marca la diferència, moltes vegades, entre la vida i la mort. No és una qüestió estètica. Als països als que CPM treballa, la formació dels metges cirurgians es limita a la cirurgia general, les tècniques reconstructores no formen part del temari universitari, per la qual cosa, completar la seva formació és primordial. Es realitzen tallers anuals, així com tallers puntuals segons les necessitats manifestes pels nostres col.laboradors.


PREMI HUMANITAT

Dr. Joaquin Barraquer

Cada any, la Fundació Cirujanos PlástiKos Mundi fa entrega del Premi Humanitat, amb la finalitat de destacar la labor d’una persona o col•lectiu per a la millora de la societat. Aquest any, CPM vol atorgar el Premi Humanitat al Dr....

Copyright © Cirujanos Plástikos Mundi | Todos los derechos reservados | Términos legales | design by probalear | 253276 visitas